July 29, 2018

RENUKA STOTRA

Renuka Stotra
July 29, 2018

VYADESHVAR STOTRA

Vyadeshvar Stotra
July 29, 2018

NRISIMHA ASHTAK STOTRA

Nrisimha ashtak Storta
July 29, 2018

NAVGRAHA STOTRA

Navgraha Stora
July 29, 2018

CHAKSHUPANSHAIAD STOTRA

Chakshupanshiad Stotra
July 29, 2018

BHAGWATI STOTRA-2

Bhgwati Stotra
July 29, 2018

PARBRAMHA STOTRA

Parbramha Stotra
July 29, 2018

TULJAPUR DEVI STOTRA

Tuljapur Devi Stotra
July 29, 2018

DHANDAI DEVI STOTRA

Dhandai Devi Stotra